Cookiebeleid

Inleiding

In deze algemene verklaring betreffende het gebruik van cookies door Technogym SpA wordt verwezen naar de websites magento-test.technogym.com, www.mywellness.com, pro.mywellness.com en cloud.technogym.com.

 

Specifieke details over de cookies die worden gebruikt door de site magento-test.technogym.com vindt u verder in deze verklaring, samen met instructies over het in- of uitschakelen ervan.

 

Definities, kenmerken en toepassing van de verordening

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites sturen naar en opslaan op de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker. Deze bestanden worden vervolgens opnieuw naar de websites gestuurd de volgende keer dat ze worden bezocht door de gebruiker. Cookies worden gebruikt om acties en voorkeuren (zoals inloggegevens, geselecteerde taal, lettergrootte, andere weergave-instellingen, enz.) van de gebruiker te onthouden, zodat deze niet hersteld hoeven te worden als de gebruiker terugkeert naar de website of de pagina's van de website doorbladert. Daarom worden cookies gebruikt voor authenticatie- en sessiebewakingsdoeleinden, alsook om informatie op te slaan over de activiteiten van gebruikers die toegang krijgen tot een website. Ze bevatten mogelijk ook een unieke identificatiecode die het mogelijk maakt om de surfgeschiedenis van de gebruiker op de website zelf te volgen voor statistische of promotiedoeleinden. Terwijl ze surfen op een website kunnen gebruikers op hun computer of mobiele apparaat cookies ontvangen van andere websites of webservers dan ze bezoeken (zogenaamde cookies van derden). In sommige gevallen zijn cookies technisch noodzakelijk voor de werking van de website, en als zodanig kunnen bepaalde functies niet zonder deze cookies worden uitgevoerd.

 

Er zijn verschillende soorten cookies, die variëren naargelang hun kenmerken en functies, die gedurende een bepaalde periode in de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker kunnen worden opgeslagen: zogenaamde sessiecookies, die automatisch worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten en permanente (of opgeslagen) cookies die in het apparaat van de gebruiker blijven tot de vooraf gedefinieerde vervaldatum.

 

In overeenstemming met de huidige regelgeving in Italië hoeft de gebruiker niet altijd uitdrukkelijk toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Er is geen toestemming nodig voor technische cookies die in het bijzonder exclusief worden gebruikt voor het verzenden van informatie over een elektronisch communicatienetwerk, of die strikt noodzakelijk zijn voor het verstrekken van een dienst die specifiek door de gebruiker is gevraagd - met andere woorden voor cookies die cruciaal zijn voor de werking van de website of van essentieel belang om de gebruiker de mogelijkheid te bieden om bepaalde activiteiten uit te voeren.

 

Net zoals de hierboven genoemde technische cookies, waarvoor niet expliciet toestemming van de gebruiker vereist is, worden 'analytische cookies' ook beheerd door de operator (deze zijn ook bekend als first-party of eigen cookies). Via dit type cookie kan de website, in geaggregeerde vorm, informatie verzamelen over het aantal gebruikers dat de site bezoekt en de methoden waarmee ze dat doen - of, indien deze worden geleverd door derden, wanneer instrumenten voorzien zijn om gemakkelijke identificatie te beperken (bijvoorbeeld door het verbergen van een aanzienlijk deel van het IP-adres). Bovendien zorgen 'functionele cookies' dat gebruikers kunnen surfen op basis van geselecteerde criteria (taal, producten die zijn geselecteerd voor aankoop, enz.) waardoor de dienstverlening kan worden verbeterd.

 

'Profileringscookies' worden dan weer gebruikt om gebruikersprofielen te maken en promotiemateriaal te versturen dat overeenkomt met de voorkeuren die de gebruiker kenbaar heeft gemaakt tijdens het online surfen. Voor deze cookies is voorafgaande toestemming van de gebruiker nodig.

 

Soorten cookies die worden gebruikt door websites en opties voor het inschakelen/uitschakelen ervan

De site technogym.com maakt gebruik van de soorten cookies die vermeld staan in de tabel verderop in deze verklaring.

 

De site stelt gebruikers in staat om de gebruikte cookies in of uit te schakelen, zoals hieronder aangegeven, behalve in geval van cookies van derden: in dit laatste geval moet de gebruiker de instructies raadplegen die zijn verstrekt door de desbetreffende operators (zie rubriek hieronder 'Cookies van derde partijen')

 

Cookies zijn als volgt ingedeeld:

 

  • Technische cookies - surf- of sessiecookies - deze zijn strikt noodzakelijk voor gebruik van de website of om gebruikers in staat te stellen om de inhoud van websites en diensten volledig te benutten.
  • Analytische cookies, deze verschaffen de websiteoperator inzicht in hoe de website wordt gebruikt. Deze cookies worden niet gebruikt om informatie met betrekking tot de identiteit van de gebruiker of persoonsgegevens te verzamelen. De verzamelde informatie wordt verwerkt op geaggregeerde en anonieme wijze.
  • Functionele cookies, deze worden gebruikt voor het activeren van specifieke websitefuncties en voor het selecteren van bepaalde criteria (zoals taal, de geselecteerde producten voor aankoop enz.) om zo de dienstverlening te verbeteren.

LET OP: door het uitschakelen van technische en/of functionele cookies kan het onmogelijk zijn om de website te bekijken of zijn bepaalde diensten en functies van de website mogelijk niet beschikbaar of niet volledig functioneel. De gebruikers worden dan mogelijk gedwongen om bepaalde informatie of voorkeuren te veranderen of handmatig opnieuw in te voeren telkens wanneer zij de website bezoeken.

  • Cookies van derden - website- of webservercookies, deze worden niet verzonden door de eigenaar, maar worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden van de derde partij. Deze omvatten ook profileringscookies. Houd er rekening mee dat deze derde partijen, zoals hieronder vermeld (met hyperlinks naar hun relatieve privacybeleid) fungeren als autonome verantwoordelijken voor gegevensverwerking voor de gegevens die ze verzamelen via de cookies die ze sturen. Als zodanig moeten gebruikers, voor elk van deze derden, kennis nemen van het beleid in verband met persoonsgegevens en informatieverwerking en de toestemmingsformulieren (voor het in- en uitschakelen van de betreffende cookies). Houd er daarnaast rekening mee dat, voor Google Analytics-cookies, gereedschappen zijn voorzien voor het bemoeilijken van identificatie via deze cookies, door het verbergen van grote delen van het overgenomen IP-adres. Het gebruik van deze cookies is ook zodanig ingesteld dat de leverancier (Google) ze alleen kan gebruiken om de betreffende dienst te verschaffen, door ze apart op te slaan, en niet voor 'verrijking' of 'kruisverwijzing' van gegevens met andere informatie waarover hij beschikt.

 

De links naar de respectieve verklaringen met betrekking tot het gebruik van cookies (zoals vereist door de Voorziening Vereenvoudigde regelingen om informatie te verstrekken en instemming met betrekking tot cookies te verkrijgen – 8 mei 2014) worden hieronder opgesomd:

 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

https://www.ladesk.com/privacy-cookies-policy/

 

De details van de first-party cookies die door de site worden gebruikt, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

 

Hoe cookies bekijken en wijzigen met behulp van uw browser

Gebruikers kunnen kiezen welke cookies ze toestaan ​​door de instructies op de websites te volgen, die kunnen worden geraadpleegd via de bovenstaande links. Daarnaast kunnen gebruikers cookies (geheel of gedeeltelijk) toestaan, blokkeren of verwijderen met behulp van specifieke browserfuncties: Indien alle of een deel van de cookies zijn uitgeschakeld, bestaat het risico dat de website niet langer kan worden bekeken of dat bepaalde diensten niet meer volledig kunnen worden benut, en/of zijn bepaalde websitefuncties mogelijk niet beschikbaar of kunnen ze niet goed functioneren en/of moeten gebruikers mogelijk bepaalde informatie of voorkeuren veranderen of handmatig opnieuw invoeren telkens wanneer ze de website bezoeken.

Voor meer informatie over hoe u cookievoorkeuren instelt via de browser, raadpleegt u de volgende instructies voor elke browser:

 

Instructies voor het beheren van cookies

Hieronder kunnen gebruikers kiezen en specifiek aangeven welke cookies ze willen toestaan.

Gebruikers worden geïnformeerd dat als ze technische cookies niet toestaan, het risico bestaat dat ze de website niet langer kunnen gebruiken, de inhoud niet meer kunnen bekijken en geen gebruik meer kunnen maken van de betreffende diensten. Het uitschakelen van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde diensten of functies van de website niet beschikbaar zijn of niet goed werken, en de gebruikers kunnen worden gedwongen om bepaalde informatie of voorkeuren te veranderen of handmatig opnieuw in te voeren telkens wanneer ze de website bezoeken. 

De weigering van cookies van derden heeft geen effect op het gebruik van de website Aangezien deze cookies uitsluitend door derden worden verzonden, en aangezien de operator geen controle heeft over de verzending van deze cookies naar het eindapparaat van de gebruiker, kunnen deze uitsluitend worden uitgeschakeld via de toestemmingsformulieren die worden verstrekt door de bovengenoemde derden, indien beschikbaar, of als alternatief via de browserinstellingen. De links naar het privacybeleid en eventuele toestemmingsformulieren voor het gebruik van cookies van derden op deze site staan hierboven vermeld in het gedeelte over soorten cookies die worden gebruikt door websites en opties voor het inschakelen/uitschakelen ervan.

Voor cookies die rechtstreeks door de operator worden verzonden, evenals cookies die worden verzonden via de procedure op deze pagina, kan de gebruiker cookies (geheel of gedeeltelijk) met de specifieke browserfuncties (zie het voorbeeld hierboven) blokkeren of verwijderen.

Gebruikersvoorkeuren in verband met websitecookies worden opgeslagen door een technisch cookie met de kenmerken die vermeld staan in de cookietabel. Deze cookies werken mogelijk echter niet correct in bepaalde omstandigheden: In dit geval adviseren we om ongewenste cookies te verwijderen en het gebruik ervan te blokkeren via de browserfuncties.

Voorkeuren van de gebruiker met betrekking tot cookies worden gereset wanneer de gebruiker verschillende apparaten of browsers gebruikt om toegang tot de website te krijgen.

name domain service type expirationDate Purpose
__qca .technogym.com if you’re logged in to WordPress when you visit then you’ll get all of the WordPress cookies. Persistent 1 year Pooled analysis of visits on the website
_dc_gtm_UA-2757687-1 .technogym.com Google Analitycs Analytical cookies 2h Pooled analysis of visits on the website
_ga .technogym.com Google Analitycs Analytical cookies 2 years Pooled analysis of visits on the website
_gali .technogym.com Google Analitycs Analytical cookies 1 year Pooled analysis of visits on the website
_gat .technogym.com Google Analitycs Analytical cookies 10 minutes Pooled analysis of visits on the website
_gat_TP .technogym.com Google Analitycs Analytical cookies 10 minutes Pooled analysis of visits on the website
_gat_UA-2757687-1 .technogym.com Google Analitycs Analytical cookies 10 minutes Pooled analysis of visits on the website
_gid .technogym.com Google Analitycs Analytical cookies 24h Pooled analysis of visits on the website
_uetsid .technogym.com Technical Cookie Technical Cookie session Pooled analysis of visits on the website
aw-afptc-rule-decline-13 .technogym.com Technical Cookie Technical Cookie 50 years Pooled analysis of visits on the website
aw-afptc-rule-decline-14 .technogym.com Technical Cookie Technical Cookie 50 years Pooled analysis of visits on the website
aw-afptc-rule-decline-6 .technogym.com Technical Cookie Technical Cookie 50 years Pooled analysis of visits on the website
CART .technogym.com Technical Cookie Technical Cookie 8h Information about the product the user put into the shopping cart
cookiepolicy_accepted .technogym.com Technical Cookie Technical Cookie 1h Banner consenting to the use of cookies has been read
CUSTOMER .technogym.com Technical Cookie Technical Cookie 12h Logged customer identifying token
CUSTOMER_AUTH .technogym.com Technical Cookie Technical Cookie 12h User authentication status token
CUSTOMER_INFO .technogym.com Technical Cookie Technical Cookie 12h User information token
CUSTOMER_RATES .technogym.com Technical Cookie Technical Cookie 12h User customer rates token
fpls_ga_bnd .technogym.com HTTP Cookie 1 year Pooled analysis of visits on the website
fpls_ga_cid .technogym.com HTTP Cookie 1 year Pooled analysis of visits on the website
frontend .technogym.com Technical Cookie Technical Cookie 12h Session id
optimizelyEndUserId .technogym.com Profiling cookies optimizely 6 months Optimization platform UsedID
TG017exit .technogym.com Technical Cookie Technical Cookie session Optimization experimento identifier
userType .technogym.com Technical Cookie Technical Cookie 300 years User expressed interest in Technogym
__atuvc magento-test.technogym.com Stores the number of shares on a page. Technical Cookie 1 year Updates social sharing counters for the page
__atuvs magento-test.technogym.com Stores the number of shares on a page. Technical Cookie 10 minutes Social sharing platform reference Id
_hjIncludedInSample magento-test.technogym.com Session-based cookie set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate funnels. Technical Cookie session Website optimization tool external user identifier
CACHED_FRONT_FORM_KEY magento-test.technogym.com Technical Cookie Technical Cookie 24h Browsing session
CATEGORY_INFO magento-test.technogym.com Technical Cookie Technical Cookie session Information on the product categories viewed
fpls_ga magento-test.technogym.com HTTP Cookie HTTP Cookie 24h External content delivery platform technical cookie
fpls_ga_gid magento-test.technogym.com HTTP Cookie HTTP Cookie 1 year External content delivery platform user identifier
LAST_CATEGORY magento-test.technogym.com Technical Cookie Technical Cookie session Last category viewed
liveagent_oref magento-test.technogym.com Cookie set by SalesForce required for chat functionality Technical Cookie 10 years Information on live chat session
liveagent_ptid magento-test.technogym.com Cookie set by SalesForce required for chat functionality Technical Cookie 10 years Information on live chat session
liveagent_sid magento-test.technogym.com Cookie set by SalesForce required for chat functionality Technical Cookie session Information on live chat session
liveagent_vc magento-test.technogym.com Cookie set by SalesForce required for chat functionality Technical Cookie 24h Information on live chat session
VIEWED_PRODUCT_IDS magento-test.technogym.com Technical Cookie Technical Cookie session List of most recent products viewed
visited magento-test.technogym.com Technical Cookie Technical Cookie 10 minutes Visited website information
adiErr .technogym.com HTTP Cookie HTTP Cookie 24h Unclassified
fs_uid .technogym.com Technical Cookie Technical Cookie session Unclassified
geoip .technogym.com Technical Cookie Technical Cookie 2 days Unclassified
geoip-js .technogym.com Technical Cookie Technical Cookie 2 days Unclassified
_hjShownFeedbackMessage magento-test.technogym.com This cookie is set when a visitor minimizes or completes Incoming Feedback. This is done so that the Incoming Feedback will load as minimized immediately if they navigate to another page where it is set to show. Technical Cookie 1 day Website optimization tool technical cookie
liveagent_chatted magento-test.technogym.com Cookie set by SalesForce required for chat functionality Technical Cookie session Live chat session concluded identifier